Químic / Química Fina / Farmaceutica

La Química és un àmpli sector i és un dels pilars de les aplicacions de Tecnium.

La química inorgànica de base (fabricants d’àcids, de FeCl3 i d’altres elements), la electroquímica amb les plantes de clor-alcalí al capdavant, són el tipus de client el qual podem oferir els nostres serveis.

La necessitat de bombejar i emmagatzemar productes corrossius i la generació d’emissions gasoses inorgàniques fan de les solucions de TECNIUM ideals per aquest objectiu. A títol indicatiu, podem mencionar bombes amb PVDF, dipòsits freàtics en PVC o instal·lacions de producció de FeCl3 o eliminació de NOx amb recuperació de HN03.

VPY 1071 CUF QUIMICOS R - Tecnium

Applications

cleaning gaseous efluents - Tecnium

Tractament d’Emisions Gasoses

Aquest tipus d’indústries produeixen diversos tipus d’efluents gasosos degut als seus propis processos de fabricació. La captació i tractament d’aquests gasos, forma part de la nostre reconeguda experiència i know-how.

storage tanks farm - Tecnium

Parc d’Emmagatzematge de Líquids

TECNIUM cobreix les necessitats d’emmagatzement de líquids amb una àmpla gama de dipòsits de diverses capacitats i formes i construïts amb materials plàstics anticorrossius. S’inclouen també els projectes necessaris per complir amb les legislacions vigents d’emmagatzement de productes químics.

special equipment - Tecnium

Caldereria Especial

Caldereria de plàstic d’alta qualitat. Equips en PRFV o fretats en (PP, PVDF, C-PVC, PVC, E-CTFE) són habituals per aquest tipus d’aplicacions.

reagent transfer pump - Tecnium

Transferència de Reactius

La manipulació de reactius en aquest tipus d’indústries és una part crítica dels processos de fabricació. TECNIUM proporciona solucions específicament adaptades a aquest tipus d’aplicacions.

Tecnologies de Rentat de Gasos

tecnium bio - Tecnium

Biofiltració: TECNIUM-BIO

El us de tecnologies ambientalment netes ha estat el motor de les línies de recerca de les últimes dècades. Això ha permès posar a punt sistemes de rentat de gasos i eliminació d’olors mitjançant l’ús de biofiltres orgànics i inorgànics

Casaquemada R - Tecnium

Absorció: TECNIUM-CHEM

Sota aquesta tecnologia, Tecnium subministra múltiples sistemes pel rentat de gasos i el control d’olors mitjançant absorció amb aigua o reactius químics, utilitzant torres de rentat, venturis i ciclons.

VPY 534 EFACEC SIMLIS P.M. P1240049 R - Tecnium

Absorció Alta Gamma: TECNIUM-K

Processos de rentat de gasos i eliminació d’olors mitjançant medis filtrants d’alta gamma. S’inclou absorcions mitjançant alúmines activades impregnades combinades amb diversos tipus de carbó actiu i zeolites.

VPY 3038 DRACE DUBLIN R - Tecnium

Absorció Carbó Actiu: TECNIUM-CARB

Processos de rentat de gasos i eliminació d’olors mitjançant medis filtrants porosos. S’inclou absorcións mitjançant carbons actius, impregnats o sense impregnar, catalítics, regenerables amb aigua i activats tèrmicament.

Thermal Oxidation TECNIUM RTO R - Tecnium

Oxidació Tèrmica: TECNIUM-RTO

Oxidació tèrmica: TECNIUM-RTO El procés en si consisteix en l’oxidació per incineració d’emissions contaminants en forns en funcionament […]

Bombes de Plàstic

vertical plastic pump

Bombes Verticals Submergides

Àmplia gamma de bombes submergides en materials plàstics, eix en voladís que permet el funcionament en sec, especialment indicades per líquids carregats.

Cabals fins a 500 m3/h i altures fins a 100 mcl.

vertical external pump - Tecnium

Bombes Verticals Exteriors

Gamma de bombes verticals exteriors, sense tancament mecànic que permeten el funcionament en sec, especialment indicades per vehicular líquids carregats.

Cabals fins a 1.200 m3/h i altures fins a 150 mcl

process pump - Tecnium

Bombes de Procés

Bombes normalitzades segons EN 22858 / ISO-5199. Són bombes de procés, robustes i de funcionament en continu. Àmplia gamma de materials plàstics i tancaments mecànics, adaptats químicament i mecànica al fluït a vehicular. Cabala fins 1.500 m3/h i altura fins 120 mcl.

motobomba h.BHC ret R - Tecnium

Motobombes

Bombes d’acoplament directe. Prestacions hidràuliques i dimensions segons EN 22858. Solució econòmica a la vegada que fiable per la seva robusta construcció, pròpia d’una bomba de procés normalitzada.

Cabals fins a 250 m3/h i altures fins a 100 mcl.

magnetic pump - Tecnium

Bombes Magnètiques

Gamma de bombes d’acoplament magnètic, dissenyades per possibilitar el funcionament en sec.

Cabals fins a 50 m3/h i altures fins a 45 mcl

Dipòsits de Plàstic / PRFV

plastic frp tanks - Tecnium

Dipòsits de Plàstic / PRFV

Dipòsits, cisternes, reactors, xemeneies amb materials plàstics (termoplàstics, PRFV i/o fretats).

Capacitats fins a 200.000 l.

Equips a pressió (PED).

VPY 75 GUADALHORCE R - Tecnium

Valvuleria, Tramex, Escales i Baranes

Gamma de valvuleria plàstica: de regulació automàtica, seguretat, aireació.

Reixes, escales i baranes fabricades amb polièster/fibra de vidre.

Nivells anticorrossius, amb visualització, control elèctric continu o alarma.

CARA B 2 R - Tecnium

Instal·lació segons APQ-6

Estudis i projectes de legalització d’instal·lacions d’emmagatzement de productes químics per cumplir amb la normativa vigent APQ-6

Ventiladors de Plàstic

VPY 1103 AGUAS MANRESA R - Tecnium

Unions Mitjançant Corrioles i Politges

Gamma de ventiladors amb materials plàstics resistents a la corrossió, per mitja/alta pressió.

Cabals fins a 120.000 m3/h i pressions fins a 7.000 Pa.

- Tecnium

Unió Directe

Gamma de ventiladors en materials plàstics resistents a la corrossió, per mitja/alta pressió.

Cabals fins a 40.000 m3/h i pressions fins a 4.500 Pa.

Altres sectors disponibles