Fertilitzants

El sector dels fertilitzants és un sector de preferencia per Tecnium. Tenim una gran experiència en la captació d’emisions gasoses i pols en plantes de fabricació de SSP (súperfosfat), TSP (triplesúperfosfat), DAP (Fosfat Diamònic), MAP (Fosfat Monoamoníac), fabricació de NPK i plantes d’urea.

La nostra proposta inclou tecnologies de tractament de gasos mitjançant venturis, ciclons, multiventuris i torres de rentat adaptades a les difícils condicions de l’aplicació

1071

Aplicacions

gas treatment superphosphatos - Tecnium

Rentat de Gasos en Súperfosfats

Aplicació pel rentat d’aire contaminat amb varis gasos, en els que a més hi ha un contingut important en partícules o pols. 

Els equips usats en aquest cas són venturis-ciclons en sèrie, utilitzats per eliminar HF, SiF4 y F2

Fertiberia MAP production 1 - Tecnium

Rentat de Gassos en Producció de Fertilitzants Amoniacals

Rentat d’aire contaminat amb un o varis gasos amb un contingut important de partícules o pols. Els equips usats són una combinació d’un sistema de venturi-cicló, seguit d’una o dues etapes de torres de rentat químic, per eliminar pols, NH3 i HF en la producció de DAP, MAP i urea

Dust Elimination - Tecnium

Renta de Gasos en la Producció de Fertilitzants Complexes

Aplicació pel rentat d’aire contaminat amb un o varis gasos, en el que a més hi ha un contingut important en partícules o pols. 

Els equips usats en aquest cas són multiventuris per eliminar pols i NH3 a altes temperatures, generades durant la fabricació de fertilitzants tipus NPK.

Tecnologies de Rentat de Gasos

Casaquemada R - Tecnium

Absorció: TECNIUM-CHEM

Sota aquesta tecnologia, Tecnium subministra múltiples sistemes pel rentat de gasos i el control d’olors mitjançant absorció amb aigua o reactius químics, utilitzant torres de rentat, venturis i ciclons.

Bombes de plàstic

vertical plastic pump

Bombes Verticals Submergides

Àmplia gamma de bombes submergides en materials plàstics, eix en voladís que permet el funcionament en sec, especialment indicades per líquids carregats.

Cabals fins a 500 m3/h i altures fins a 100 mcl

vertical external pump - Tecnium

Bombes Verticals Exteriors

Gamma de bombes verticals exteriors, sense tancament mecànic que permeten el funcionament en sec, especialment indicades per vehicular líquids carregats.

Cabals fins a 1.200 m3/h i altures fins a 150 mcl

process pump - Tecnium

Bombes de Procés

Bombes normalitzades segons EN 22858 / ISO-5199. Són bombes de procés, robustes i de funcionament en continu. Àmplia gamma de materials plàstics i tancaments mecànics, adaptats químicament i mecànica al fluït a vehicular. Cabala fins 1.500 m3/h i altura fins 120 mcl.

motobomba h.BHC ret R - Tecnium

Motobombes

Bombes d’acoplament directe. Prestacions hidràuliques i dimensions segons EN 22858. Solució econòmica a la vegada que fiable per la seva robusta construcció, pròpia d’una bomba de procés normalitzada.

Cabals fins a 250 m3/h i altures fins a 100 mcl.

Ventiladors de plàstic

VPY 1103 AGUAS MANRESA R - Tecnium

Unions Mitjançant Corrioles i Politges

Gamma de ventiladors amb materials plàstics resistents a la corrossió, per mitja/alta pressió.

Cabals fins a 120.000 m3/h i pressions fins a 7.000 Pa.

- Tecnium

Unió Directe

Gamma de ventiladors en materials plàstics resistents a la corrossió, per mitja/alta pressió.

Cabals fins a 40.000 m3/h i pressions fins a 4.500 Pa.

Altres sectors disponibles