Paperera

L’indústria paperera és intensiva en l’ús d’aigua i energia. Els processos de digestió i blanqueig de pasta generen efluents que han de ser tractats abans de la seva reintroducció a la planta.

TECNIUM compta amb nombroses referències per plantes papereres.

fotos general ventiladors R - Tecnium

Aplicacions

mps - Tecnium

Ventiladors per ClO2

L’ús de diòxid de clor pel blanqueig de pasta genera una corrent de gas residual que s’ha de tractar abans de ser llançada a l’atmosfera. Tecnium subministra els ventiladors per manejar aquests gasos tòxics i corrossius.

Tecnologies de rentat de gasos

VPY 2890 PAPELERA ZICUNAGA R - Tecnium

Filtres Percoladors (Biotrickling): TECNIUM BIO-TR

L’alta eficàcia del BIO-TR permet reconvertir l’instal·lació de via química amb l’eliminació del consum de reactius químics i per tant, l’eliminació de l’emmagatzement de productes químics a les seves instal·lacions de les inspeccions periòdiques APQ.

Casaquemada R - Tecnium

Absorció: TECNIUM-CHEM

Sota aquesta tecnologia, Tecnium subministra múltiples sistemes pel rentat de gasos i el control d’olors mitjançant absorció amb aigua o reactius químics, utilitzant torres de rentat, venturis i ciclons.

Altres sectors disponibles