Estacions de Tractament d’Aigües Residuals

Moltes de les nostres aplicacions estan dirigides al sector del tractament d’aigües. En plantes potabilitzadores o estacions de tractament d’aigües residuals urbanes o industrials, podem presentar nombroses referències en instal·lacions de desodorització, cobertes modulars i emmagatzematge i bombeig de reactius.

Tant en les zones de pretractament com en fang com en tractaments secundaris, oferim un ampli rang de solucions per tractar els olors mitjançant biofiltres orgànics o inorgànics, torres de rentat químiques, carbons actius o sistemes d’adsorció d’alta gamma.

- Tecnium

Aplicacions

odour control - Tecnium

Control d’Olors en EDAR’s

El control d’olors és un punt crític d’aquest tipus de plantes. TECNIUM compta amb més de 1000 referències d’aquest tipus d’instal·lacions de gran, mitjà i petit tamany.

storage plastic frp tanks - Tecnium

Dipòsits de Plàstic / PRFV per Reatius Químics

Tecnium ofereix tot tipus de dipòsits de plàstic per emmagatzemar els reactius utilitzats en aquest tipus d’aplicacions (àcid sulfúric, àcid clorhídric, clorur fèrric, hipoclorit sòdic, hidròxid sòdic, sulfat d’alumini, etc.) Dipòsits de plàstic fabricats en PRFV, PE, PP, PVC, etc.

covers for desanders - Tecnium

Cobertes per Dessorradors, Espessadors

Una manera de millorar els processos d’una EDAR i minimitzar el consum energètic, és cubrir part de les instal·lacions, especialment les que produeixen altes concentracions d’olor, cosa que ajuda, a més de reduir el volum d’aire a tractar i, per tant, necessitar instal·lacions de desodorització més petites i econòmiques amb el menor cost de manteniment.

Tecnologies de rentat de gasos

tecnium bio - Tecnium

Biofiltració: TECNIUM-BIO

El us de tecnologies ambientalment netes ha estat el motor de les línies de recerca de les últimes dècades. Això ha permès posar a punt sistemes de rentat de gasos i eliminació d’olors mitjançant l’ús de biofiltres orgànics i inorgànics

VPY 2890 PAPELERA ZICUNAGA R - Tecnium

Filtres Percoladors (Biotrickling): TECNIUM BIO-TR

L’alta eficàcia del BIO-TR permet reconvertir l’instal·lació de via química amb l’eliminació del consum de reactius químics i per tant, l’eliminació de l’emmagatzement de productes químics a les seves instal·lacions de les inspeccions periòdiques APQ.

Casaquemada R - Tecnium

Absorció: TECNIUM-CHEM

Sota aquesta tecnologia, Tecnium subministra múltiples sistemes pel rentat de gasos i el control d’olors mitjançant absorció amb aigua o reactius químics, utilitzant torres de rentat, venturis i ciclons.

VPY 534 EFACEC SIMLIS P.M. P1240049 R - Tecnium

Absorció Alta Gamma: TECNIUM-K

Processos de rentat de gasos i eliminació d’olors mitjançant medis filtrants d’alta gamma. S’inclou absorcions mitjançant alúmines activades impregnades combinades amb diversos tipus de carbó actiu i zeolites.

VPY 3038 DRACE DUBLIN R - Tecnium

Absorció Carbó Actiu: TECNIUM-CARB

Processos de rentat de gasos i eliminació d’olors mitjançant medis filtrants porosos. S’inclou absorcións mitjançant carbons actius, impregnats o sense impregnar, catalítics, regenerables amb aigua i activats tèrmicament.

Bombes de plàstic

vertical plastic pump

Bombes Verticals Submergides

Àmplia gamma de bombes submergides en materials plàstics, eix en voladís que permet el funcionament en sec, especialment indicades per líquids carregats.

Cabals fins a 500 m3/h i altures fins a 100 mcl.

vertical external pump - Tecnium

Bombes Verticals Exteriors

Gamma de bombes verticals exteriors, sense tancament mecànic que permeten el funcionament en sec, especialment indicades per vehicular líquids carregats.

Cabals fins a 1.200 m3/h i altures fins a 150 mcl

process pump - Tecnium

Bombes de Procés

Bombes normalitzades segons EN 22858 / ISO-5199. Són bombes de procés, robustes i de funcionament en continu. Àmplia gamma de materials plàstics i tancaments mecànics, adaptats químicament i mecànica al fluït a vehicular. Cabala fins 1.500 m3/h i altura fins 120 mcl.

motobomba h.BHC ret R - Tecnium

Motobombes

Bombes d’acoplament directe. Prestacions hidràuliques i dimensions segons EN 22858. Solució econòmica a la vegada que fiable per la seva robusta construcció, pròpia d’una bomba de procés normalitzada.

Cabals fins a 250 m3/h i altures fins a 100 mcl.

magnetic pump - Tecnium

Bombes Magnètiques

Gamma de bombes d’acoplament magnètic, dissenyades per possibilitar el funcionament en sec.

Cabals fins a 50 m3/h i altures fins a 45 mcl

Dipòsits de Plàstic / PRFV

plastic frp tanks - Tecnium

Dipòsits de Plàstic / PRFV

Dipòsits, cisternes, reactors, xemeneies amb materials plàstics (termoplàstics, PRFV i/o fretats).

Capacitats fins a 200.000 l.

Equips a pressió (PED).

VPY 75 GUADALHORCE R - Tecnium

Valvuleria, Tramex, Escales i Baranes

Gamma de valvuleria plàstica: de regulació automàtica, seguretat, aireació.

Reixes, escales i baranes fabricades amb polièster/fibra de vidre.

Nivells anticorrossius, amb visualització, control elèctric continu o alarma.

CARA B 2 R - Tecnium

Instal·lació APQ-6

Instal·lacions APQ TECNIUM ofereix solucions completes, fent-se càrrec del projecte de disseny i legalització d’instal·lacions clau en mà de […]

Covertes Modulars de Plàstic en PRFV

VPY 1035 JOSE PACHECO P5140044 R - Tecnium

Cobertes Modulars de Plàstic en PRFV

Àmplia gamma de cobertes modulars per espessadors, dipòsits de fangs, tornavissos d’Arquímedes, estanys biològics, dipòsits d’homogeneització, pous de bombeig i dessorranitzasors.

Ventiladors de plàstic

VPY 1103 AGUAS MANRESA R - Tecnium

Unions Mitjançant Corrioles i Politges

Gamma de ventiladors amb materials plàstics resistents a la corrossió, per mitja/alta pressió.

Cabals fins a 120.000 m3/h i pressions fins a 7.000 Pa.

- Tecnium

Unió Directe

Gamma de ventiladors en materials plàstics resistents a la corrossió, per mitja/alta pressió.

Cabals fins a 40.000 m3/h i pressions fins a 4.500 Pa.

Altres sectors disponibles