foto biofiltre 4 - Tecnium

Biofiltració: TECNIUM-BIO

Es tracta d’una tecnologia neta per a l’eliminació d’olors i C.O.V., aprofitant els microorganismes que contè la biomassa per la que es fa circular el gas prèviament condicionat (temperatura i humitat adequada, absència de pols i contaminants bactericides, etc.)

Descarregues:

Catàleg de Rentat de Gasos: Castellà – 2,22MB

Avantatges

  • Rendiments elevats
  • Baix cost d’explotació
  • Versatilitat davant múltiples combinacions de gasos biodegradables
  • Absència d’abocaments contaminants o de difícil eliminació

Proces

  • Captació: conducció del gas a tractar fins el biofiltre
  • Condicionament: pretractament del gas
  • Depuració: biofiltre, descomposició biològica

Aplicacions

El tractament Biològic de Gasos soluciona el problema de contaminació per gasos biodegradables (orgànics i inorgànics). Però té el camp principal com a solució de dos problemes de gran actualitat:

  • Olors
  • C.O.V (Compostos Orgànics Volàtils)

Més Informació

Faciliteu-nos les vostres dades de contacte i us assessorarem sobre la millor solució per a la vostra sol·licitud

Veure també

  • TecniumCOVID - Tecnium

COVID-19

17 de febrer de 2021|0 Comments

14 d'abril de 2020 Benvolguts clients i socis, us informem que avui i d’acord amb les mesures adoptades pel govern espanyol, la nostra activitat productiva torna a l’habitual, sempre prenent totes les mesures de prevenció [...]