Industria de l’Acer i Tractament de Superficies

L’indústria de l’acer, en concret les línies de decapat d’acer com d’acer inoxidable, les plantes de galvanitzat o anoditzat i les instal·lacions de recuperació d’àcids, tenen problemàtiques i aplicacions a les que TECNIUM pot donar solució. Bombeig d’àcids, emmagatzement dels mateixos i instal·lacions de captació i rentat de gasos, son alguns exemples de projectes realitzats per aquest sector.

VPY 1001 GIA JUMILLA CAMPANAS ASPIRACION 5490 R - Tecnium

Aplicacions

gas treatment on metal process - Tecnium

Tractament de gasos en procés metal·lúrgic

Instal·lacions de rentat de gasos en plantes de galvanitzat, anoditzat, pickling, aerosols, cromats

recirculation plastic pumps - Tecnium

Bombes de Recirculació

Els líquids utilitzats en el tractament de superfícies es recirculen per: afavorir la seva efectivitat, ser filtrats o passar per intercanviadors de calor. La corrossivitat d’aquests líquids fa que les bombes utilitzades hagin de ser construides amb materials resistents. Tecnium disposa de bombes per aquest tipus d’aplicacions.

Tecnologies de Rentat de Gasos

Casaquemada R - Tecnium

Absorció: TECNIUM-CHEM

Sota aquesta tecnologia, Tecnium subministra múltiples sistemes pel rentat de gasos i el control d’olors mitjançant absorció amb aigua o reactius químics, utilitzant torres de rentat, venturis i ciclons.

Plastic Pumps

vertical plastic pump

Bombes Verticals Submergides

Àmplia gamma de bombes submergides en materials plàstics, eix en voladís que permet el funcionament en sec, especialment indicades per líquids carregats.

Cabals fins a 500 m3/h i altures fins a 100 mcl.

vertical external pump - Tecnium

Bombes Verticals Exteriors

Gamma de bombes verticals exteriors, sense tancament mecànic que permeten el funcionament en sec, especialment indicades per vehicular líquids carregats.

Cabals fins a 1.200 m3/h i altures fins a 150 mcl

process pump - Tecnium

Bombes de Procés

Bombes normalitzades segons EN 22858 / ISO-5199. Són bombes de procés, robustes i de funcionament en continu. Àmplia gamma de materials plàstics i tancaments mecànics, adaptats químicament i mecànica al fluït a vehicular. Cabala fins 1.500 m3/h i altura fins 120 mcl.

motobomba h.BHC ret R - Tecnium

Motobombes

Bombes d’acoplament directe. Prestacions hidràuliques i dimensions segons EN 22858. Solució econòmica a la vegada que fiable per la seva robusta construcció, pròpia d’una bomba de procés normalitzada.

Cabals fins a 250 m3/h i altures fins a 100 mcl.

Dipòsits de Plàstic / PRFV

plastic frp tanks - Tecnium

Dipòsits de Plàstic / PRFV

Dipòsits, cisternes, reactors, xemeneies amb materials plàstics (termoplàstics, PRFV i/o fretats).

Capacitats fins a 200.000 l.

Equips a pressió (PED).

VPY 75 GUADALHORCE R - Tecnium

Valvuleria, Tramex, Escales i Baranes

Gamma de valvuleria plàstica: de regulació automàtica, seguretat, aireació.

Reixes, escales i baranes fabricades amb polièster/fibra de vidre.

Nivells anticorrossius, amb visualització, control elèctric continu o alarma.

Ventiladors de Plàstic

VPY 1103 AGUAS MANRESA R - Tecnium

Unions Mitjançant Corrioles i Politges

Gamma de ventiladors amb materials plàstics resistents a la corrossió, per mitja/alta pressió.

Cabals fins a 120.000 m3/h i pressions fins a 7.000 Pa.

- Tecnium

Unió Directe

Gamma de ventiladors en materials plàstics resistents a la corrossió, per mitja/alta pressió.

Cabals fins a 40.000 m3/h i pressions fins a 4.500 Pa.

Altres sectors disponibles

L’àmplia experiència i know-how ens permet proposar la solució més optimitzada per al tractament de gasos, control d’olors i emmagatzematge i bombeig de fluids corrosius.