TRAT SUPERFICIES Roldan Decapado INOX BVS 3 - Tecnium

Bombes de Recirculació

L’objectiu dels diferents tractaments existents a la indústria és millorar les propietats de protecció de les superfícies metàl·liques, aportar noves característiques funcionals per afavorir tractaments posteriors o bé proporcionar un acabat decoratiu.

Per això, es fan passar les peces a tractar per banys/cubes de diferent naturalesa, que per norma general contenen líquids altament corrossius.

TECNIUM fabrica bombes de plàstic centrífugues molt robustes i amb totes les parts en contacte amb el fluid amb materials plàstics totalment compatibles amb els fluids esmentats.

La gamma de cabals que disposem van des de petites bombes per a traspassos puntuals (1 m3/h) fins a grans cabals utilitzats en bombes de procés (1.200 m3/h).

En funció del tipus de tractament que s’apliquen als metalls (decapat, galvanitzat, anoditzat, cromat, …) ens trobem amb diferents tipus de líquids utilitzats, tals com l’àcid clorhídric, àcid sulfúric, sosa càustica, àcid cròmic, …

Una aplicació típica dins d’aquest sector, és la recirculació de líquids a les cubes de tractament. L’objectiu és mantenir una temperatura constant a la cuba i, en alguns casos, anar eliminant les partícules sòlides que es generen en el procés de decapat.

Una vegada definits els cabals, pressions de serveis i temperatures de treball, el nostre Departament Tècnic selecciona el material més adequat per a la aplicació. Tenim una àmplia experiència en la fabricació de bombes de plàstic amb PP, PVDF, PEHD (RCH1000), Halar y PVC.

Bombes de plàstic horitzontals:

Fabriquem bombes complertes de disposició horitzontal, segons la norma EN-22858 / ISO 2858, amb tanques mecàniques simples o dobles, complertes amb bancada, acoblament elàstic i motor. El nostre sistema de fabricació ens permet configurar els equips a demanda del client, per aquest motiu, podem muntar tanques mecàniques, acoblaments i motors segons les exigències dels  usuaris i/o enginyeries involucrades en el projecte.

Bombes de plàstic de disposició vertical, sense tanca mecànica:

TECNIUM ha desenvolupat un tipus de bomba de muntatge exterior a la cuba, que té com avantatge fundamental l’absència de tancament mecànic. Aquest fet diferenciador, permet subministrar una bomba d’alta fiabilitat amb un manteniment molt baix i absència de parades per funcionament en sec i/o pas de sòlids, que fan malbè les tanques mecàniques.

Més Informació

Faciliteu-nos les vostres dades de contacte i us assessorarem sobre la millor solució per a la vostra sol·licitud

Veure també

  • TecniumCOVID - Tecnium

COVID-19

17 de febrer de 2021|0 Comments

14 d'abril de 2020 Benvolguts clients i socis, us informem que avui i d’acord amb les mesures adoptades pel govern espanyol, la nostra activitat productiva torna a l’habitual, sempre prenent totes les mesures de prevenció [...]