VPY 75 GUADALHORCE - Tecnium

Valvuleria, Tramex, Escales i Baranes

En el terreny de les vàlvules plàstiques especials i complements, TECNIUM també li aporta infinitat de solucions:

  • Vàlvules de plàstic massís (regulació automàtica, seguretat, ventilació… )
  • Nivells anticorrossius, amb visualització, amb senyal elèctrica continuada o amb alarma.
  • Reixes o baranes fabricades amb polièster-fibra de vidre.

Descarregues:

Vàlvules Anticorrosives de Plàstic: Castellà – 502,01KB

Més Informació

Faciliteu-nos les vostres dades de contacte i us assessorarem sobre la millor solució per a la vostra sol·licitud

Veure també

  • TecniumCOVID - Tecnium

COVID-19

17 de febrer de 2021|0 Comments

14 d'abril de 2020 Benvolguts clients i socis, us informem que avui i d’acord amb les mesures adoptades pel govern espanyol, la nostra activitat productiva torna a l’habitual, sempre prenent totes les mesures de prevenció [...]