VPY 534 EFACEC SIMLIS P.M. P1240049 1 - Tecnium

Absorció Alta Gamma: TECNIUM-K

Processos de rentat de gasos i eliminació d’olors mitjançant medis filtrants d’alta gamma. S’inclou absorcions mitjançant alúmines activades impregnades combinades amb diversos tipus de carbó actiu i zeolites

En la majoria de casos els contaminants presents en els gasos tenen llindars de percepció molt baixos (mercaptans, COV, H2S, …) i alguns materials permeten absorbir-los i fixar-los a la seva superfície, gràcies a la seva elevada porositat i a l’atracció de forces intermoleculars.

L’utilització de medis filtrants d’alta gama permet absorbir un ampli espectre de contaminants, gràcies a la combinació de diferents materials absorbents. El material TEC-K compost de carbó i zeolites impregnades i el T-AL/TC que està composat d’alúmina impregnada i d’un absorbent tèrmicament activat. Aquesta combinació propicia de la doble acció d’adsorció i oxidació inicial i neutralització alcalina final, obtenint-ne una gran eficàcia.

Presenten l’avantatge de tenir una capacitat de major adsorció de contaminants que el tradicional carbó actiu, així com un espectre més gran de contaminants que poden ser eliminats. També permeten treballar amb gasos amb alts continguts d’humitat.

Descarregues:

Catàleg de Rentat de Gasos: Castellà – 2,22MB

Avantatges

  • Aplicable sobre gasos saturats fins a un 95% d’humitat a plena eficicàcia.
  • Gran eficàcia sobre gasos amb presència de COV, H2S, NH3, R-SH, R-NH.
  • Facilitat de muntatge.
  • Costos de manteniment baixos (regeneració, renovació i consum energètic)
  • Espai reduït d’implantació.

Aplicacions

És una tecnologia utilitzada en el tractament de cabals mitjans-baixos com per exemple:

  • Aplicacions industrials amb alta varietat i càrrega de contaminants. 

Més Informació

Faciliteu-nos les vostres dades de contacte i us assessorarem sobre la millor solució per a la vostra sol·licitud

Veure també

  • TecniumCOVID - Tecnium

COVID-19

17 de febrer de 2021|0 Comments

14 d'abril de 2020 Benvolguts clients i socis, us informem que avui i d’acord amb les mesures adoptades pel govern espanyol, la nostra activitat productiva torna a l’habitual, sempre prenent totes les mesures de prevenció [...]