VPY 3038 DRACE DUBLIN scaled - Tecnium

Absorció Carbó Actiu: TECNIUM-CARB

Processos de rentat de gasos i eliminació d’olors mitjançant medis filtrants porosos. S’inclou absorcións mitjançant carbons actius, impregnats o sense impregnar, catalítics, regenerables amb aigua i activats tèrmicament.

En la majoria dels casos, els contaminants presents en els gasos tenen llindars de percepció molt baixos (mercaptans, COV, H2S, …) i el carbó granular permet absorbir-los i fixar-los a la seva superfície gràcies a la seva porositat i a l’atracció de forces intermoleculars.

És fundamental la correcta selecció del carbó en funció dels contaminants presents, així com l’adequat dimensionament del filtre, materials, dimensions, etc.

Descarregues:

Catàleg de Rentat de Gasos: Castellà – 2,22MB

Avantatges

  • Easy to assembly
  • Low cost of investment
  • Low maintenance costs (regeneration, renewal and energy consumed)
  • Reduced space lay-out

Aplicacions

Is a widely used technology in the treatment of middle-low flow rates such as:

  • Wastewater treatment plants: Pumping stationthickenerspretreatment and dehydration
  • Food industryIn particular the treatment of gaseous emissions from roasting processesprocessing and cooking fats
  • Chemical IndustryElimination of volatile organic compounds (VOC’s), gases from reactor vents and heavy metal removal

Més Informació

Faciliteu-nos les vostres dades de contacte i us assessorarem sobre la millor solució per a la vostra sol·licitud

Veure també

  • TecniumCOVID - Tecnium

COVID-19

17 de febrer de 2021|0 Comments

14 d'abril de 2020 Benvolguts clients i socis, us informem que avui i d’acord amb les mesures adoptades pel govern espanyol, la nostra activitat productiva torna a l’habitual, sempre prenent totes les mesures de prevenció [...]