ventilador MPS 1 - Tecnium

Ventiladors per ClO2

El paper és un material elaborat a partir de fibres de cel·lulosa que són reduïdes a una pasta mitjançant processos químics i mecànics.

La principal font de la cel·lulosa és la fusta. La composició química d’aquesta, és molt variable i es compon principalment de la cel·lulosa, lignina, hemicel·lulosa, i d’un 5% a un 10% d’altres materials. El polímer de la lignina és el que fa que la pasta tingui el color marró típic.

Depenent del producte final escollit, la pasta segueix diferents processos de fabricació. En el cas de la fabricació de paper blanc, és necessari el blanqueig, que consisteix en l’eliminació de l’hemicel·lulosa i a la més profunda deslingificació, produïnt el mínim perjudici fisic a la fibra de cel·lulosa.

Els mètodes de blanqueig més utilitzats són el ECF (de l’anglès: elemental chlorine free) i el TCF (de l’anglès: totally cholrine free). En el blanqueig clàssic amb el clor, s’utilitza clor molecular o gasós juntament amb altres químics amb contingut de clor, tals com el hipoclorit.

Un dels canvis més importants introduïts en el procés de blanqueig de la cel·lulosa fou la substitució del Cl2 per ClO2, diòxid de clor. Tal modificació fou esencial per la reducció de la quantitat i en el tipus de organoclorats formats i va produir la desaparició de dioxines i de furans tetraclorats dels efluents.

La producció industrial del diòxid de clor es basa generalment en procesos que consisteixen en la reducció del NaClO3 per NaCl en soluciones de H2SO4. No obstant, per minimitzar riscos de transport i per ser químicament inestable, es produeix in situ.

El diòxid de clor gasós es transporta a una torre d’absorció on es dissol en aigua refredada per produir la solució blanquejadora de diòxid de clor aqüós.

Al ser el diòxid de clor, un element altament tòxic i corrossiu, les instal·lacios han de comptar amb sistemes de seguretat dissenyats especialment per a l’operació i que evitin riscos d’explosió d’aquest fluïd en cas de fugues.

Tanmateix, l’elecció dels materials és fonamental per assegurar la vida útil dels equips.

Tecnium és proveïdor de ventiladors centrífugs per al maneig de diòxid de clor, sent els nostres clients des de les empreses proveïdores de les instal·lacions fins a la pròpia fàbrica transformadora usuària final.

Els ventiladors es subministren en materials especialment adaptats a les condicions del procès i amb sistemes d’estanqueïtat per evitar la fuga de gasos contaminats a l’atmosfera.

Més Informació

Faciliteu-nos les vostres dades de contacte i us assessorarem sobre la millor solució per a la vostra sol·licitud

Veure també

  • TecniumCOVID - Tecnium

COVID-19

17 de febrer de 2021|0 Comments

14 d'abril de 2020 Benvolguts clients i socis, us informem que avui i d’acord amb les mesures adoptades pel govern espanyol, la nostra activitat productiva torna a l’habitual, sempre prenent totes les mesures de prevenció [...]