Fertiberia MAP production 1 - Tecnium

Rentat de gasos en Fertilitzants Amoniacals

La producció de fertilitzants defineix una àrea d’activitat industrial per produir compostos de nitrògen, fòsfor i potasi (N/P/K), amb diferents proporcions, en funció de la seva utilització i dels nombrosos processos per a la seva producció.

Entre aquests trobem la família de fertilitzants a base de fosfat amònic MAP i DAP. Per satisfer la demanda d’aquest tipus de productes s’utilitzen instal·lacions de fabricació on el procés principal és la digestió de la roca de fosfat mitjançant una combinació de HNO3, H2SO4 i/o H3POi amb l’addició de NHdurant el procés.

Tractament de gasos

Els focus principals d’emisió de gasos són el reactor i el granulador. Els contaminants principals són el NH3, els COV’s i la pols. La solució adoptada consta d’una etapa inicial de venturi-cicló per a l’eliminació de la pols, seguida d’una torre de rentat àcid per eliminar el NH3 i d’una etapa final alcalina per eliminar el HF (si hi és present). A més, en el cas del DAP, degut a la forta presència de NH3, aquest s’elimina mitjançant una recirculació d’una solució d’H3PO4 per obtenir (NH4)3PO4, el qual, una vegada cristal·litzat, pot utilitzar-se com a fertilitzant.

Principals avantatges

  • Beneficis medioambientals: emisions de NHinferiors a 10 mg/Nm3
  • Beneficis econòmics: optimització del procés que permet l’obtenció de sub-productes que poden comercialitzar-se com a fertilitzants.

Més informació

Indiqueu-nos les vostres dades de contacte i us assessorem sobre la millor solució per a la vostra aplicació.

Veure també

  • TecniumCOVID - Tecnium

COVID-19

17 de febrer de 2021|0 Comments

14 d'abril de 2020 Benvolguts clients i socis, us informem que avui i d’acord amb les mesures adoptades pel govern espanyol, la nostra activitat productiva torna a l’habitual, sempre prenent totes les mesures de prevenció [...]