VPY 1673 ASTURIANA FERTILIZANTES 2 1 - Tecnium

Rentat de Gasos en Súperfosfats

L’obtenció de fertilitzants a base de fosfats com el TSP (triplesúperfosfat) o el SSP (simplesúperfosfat), comença amb una primera fase d’atac de la roca fosfòrica en el reactor. El material obtingut passa per la cinta Kuhlmann, on segueix el procés de reacció, per acabar al granulador i finalment en una etapa d’assecament.

En les etapes anteriors, es generen emisions de gasos que haurien de ser tractats, sent les dos primeres on la intensitat i la concentració és major.

El contacte de la roca fosfòrica amb un àcid, normalment H2SOo H3PO4 genera una emisió de gasos.

Els gasos que es produeixen solen ser en base (F), fruit de la presència de florurs a la roca, que durant la reacció, s’allibera en forma de HF, SiF4 , F2. També es genera una gran quantitat de pols i en ocasions, H2S y CH3SH. Aquests elements són els que s’haurien de tractar mitjançant una instal·lació de rentat de gasos.

La solució en dues fases

  1. En una primera fase, s’eliminen els derivats de F i la pols, mitjançant un sistema de venturis-ciclons en sèrie, obtenint com a subproductes H2SiF6 y el SiO2. Aquesta tecnologia permet reaprofitar l’ H2SiF6 per al procés d’atac àcid de la roca, de manera que es minimitzen els efluents líquids a tractar. Per una altra part, en aquest procés és imprescindible el control del pH per evitar problemes de cristal·litzacions que podrien provocar l’obstrucció dels equips.
  2. En cas de presència de derivats del sofre, s’afegeix una segona fase on es neutralitzen aquests compostos mitjançant un rentat químic amb NaOH i agents oxidants tals com el NaCIO o el KMnO4.

Principals avantatges

  • Beneficis mediambientals: emisions de F inferiors a 5 mg/Nm3
  • Beneficis econòmics: optimització del procés que permet la regeneració de sub-productes que poden ser reutilitzats en el propi procés i disminuir així la compra de reactius.

Més Informació

Faciliteu-nos les vostres dades de contacte i us assessorarem sobre la millor solució per a la vostra sol·licitud

Veure també

  • TecniumCOVID - Tecnium

COVID-19

17 de febrer de 2021|0 Comments

14 d'abril de 2020 Benvolguts clients i socis, us informem que avui i d’acord amb les mesures adoptades pel govern espanyol, la nostra activitat productiva torna a l’habitual, sempre prenent totes les mesures de prevenció [...]