VPY 1991 ESTEVE QUIMICA Lavado venteos - Tecnium

Rentat d’Emisions Gasoses

Per al tractament d’emisions gasoses, TECNIUM dissenya, fabrica i subministra una àmplia gama d’equips que utilitzen diferents tecnologies depenent de la naturalesa dels gasos a tractar.

Les tecnologies habitualment utilitzades són:

 • Rentat Químic
 • Biofiltració
 • Carbó Activat
 • Oxidació Tèrmica

La selecció de la tecnologia més apropiada depèn de les necessitats específiques de cada aplicació:

Rentat químic: s’utilitzen normalment per absorbir els gasos àcids o alcalins per mitjà de reactius adequats i s’apliquen dins de torres de rentat o scrubbers.

Biofiltració: s’aplica als cassos de gasos contaminats amb compostos orgànics i inorgànics i amb alts cabdals, usant biomèdia especial de naturalesa orgànica o inorgànica, el que fa innecessari l’útilització de reactius.

Carbó actiu: s’utilitza normalment per a l’adsorció de contaminants del tipus COV, fent passar el gas a través de llits de carbó activat.

Oxidació tèrmica: s’utilitza sovint per tractar els gasos amb altes concentracions de COV amb una solubilitat difícil o inexistent a l’aigua.

Els materials de construcció d’aquests equips són habitualment residents a la corrosió tals com:

 • PRFV (polièster reforçat amb fibra de vidre)
 • PP
 • HDPE
 • PVC
 • PVDF
 • ECTFE
 • Materials fretats
 • Acers inoxidables
 • Acers al carboni

TECNIUM disposa d’una àmplia llista de referències acumulades al llarg de la seva llarga història i ha resolt molts problemes relacionats amb el tractament de gasos en una àmplia varietat de secors, el que li permet aplicar la seva experiència en casos d’extrema complexitat.

Més Informació

Faciliteu-nos les vostres dades de contacte i us assessorarem sobre la millor solució per a la vostra sol·licitud

Veure també

 • TecniumCOVID - Tecnium

COVID-19

17 de febrer de 2021|0 Comments

14 d'abril de 2020 Benvolguts clients i socis, us informem que avui i d’acord amb les mesures adoptades pel govern espanyol, la nostra activitat productiva torna a l’habitual, sempre prenent totes les mesures de prevenció [...]