DSCF0002 2 2 - Tecnium

Desgasat: TECNIUM-DEGAS

Aigües subterrànies, aigües de pou, lixiviats d’abocadors, purins, aigües ultrafiltrades poden contenir gasos dissolts que necessiten ser eliminats abans del seu posterior tractament o traspassat. TECNIUM disposa de la tecnologia necessària per aquest objectiu.

Processos de Stripping

En nombroses ocasions, el tractament d’aigües exigeix l’eliminació de compostos solubles amb tensió de vapor alta.

TECNIUM ha desenvolupat nombroses aplicacions, basades en l’intercanvi líquid-gas, optimitzades amb l’utilització dels més moderns elements de contacte.

Compostos tals com NH3, SO2, COi nombrosos derivats orgànics són sensibles a l’aplicació del stripping

Descarregues:

Catàleg de Rentat de Gasos: Castellà – 2,22MB

Stripping: TECNIUM-DEGAS: Castellà – 778,1KB

Més Informació

Doneu-nos les vostres dades de contacte i us assessorarem sobre la millor solució per a la vostra sol·licitud

Veure també

  • TecniumCOVID - Tecnium

COVID-19

17 de febrer de 2021|0 Comments

14 d'abril de 2020 Benvolguts clients i socis, us informem que avui i d’acord amb les mesures adoptades pel govern espanyol, la nostra activitat productiva torna a l’habitual, sempre prenent totes les mesures de prevenció [...]