STRIPPING VPY 13 OTSI FUNDAIRINA IMG 0015 2 - Tecnium

Desgasat de Lixiviats

En aquest tipus de plantes es solen produir lixiviats que contenen NH3 dissolt. Aquest amoníac ha de ser desgassat abans d’abocar-hi aquestes aigües.

El més habitual en aquest tipus de plantes és realitzar el procés de dues etapes:

1ª Etapa:

En aquesta primera etapa es realitza un stripping o desgasat del NH3 contingut en l’efluent líquid. Aquest es produeix en un stripper en el que s’injecta aire a contracorrent. Per fortalitzar el desgasat s’establiltza prèviament  el pH alcalí. El líquid obtingut es recull en un ample dipòsit en el que mitjançant un control automàtic de pH, es dosifica el H2SO4 fins a obtenir un pH final pels voltants de 7.

2ª Etapa:

En aquesta segona etapa de l’aire contaminat amb NH3 de la fase anterior, és conduït en un scubber en el que es recircula a una concentració de H2SO4 a pH controlat automàticament, produint (NH4)2SO4 que, una vegada arribat a una concentració pròxima al 40% s’evacua fins a un dipòsit d’emmagatzement . Aquesta concentració es medeix mitjançant un controlador de conductivitat.

Hem de destacar que l’aire circula en bucle tancat per la conservació de l’energia calorífica, afavorint d’aquesta manera el desgastat, el que resultaria impossible si s’introduís contínuament aire de l’exterior.

També cal afegir que si l’efluent a tractar està desprovist de sòlids, no és d’esperar la obstrucció de l’emplenament. No obstant, durant els primers mesos de funcionament, seran necessàries efectuar inspeccions d’aquest emplenament i fons de stripper i scrubber.

Més Informació

Faciliteu-nos les vostres dades de contacte i us assessorarem sobre la millor solució per a la vostra sol·licitud

Veure també

  • TecniumCOVID - Tecnium

COVID-19

17 de febrer de 2021|0 Comments

14 d'abril de 2020 Benvolguts clients i socis, us informem que avui i d’acord amb les mesures adoptades pel govern espanyol, la nostra activitat productiva torna a l’habitual, sempre prenent totes les mesures de prevenció [...]