VPY 991 ISOLUX EL PONT DE SUERT CIMG5333 - Tecnium

Eliminació d’Olors en Plantes RSU

TECNIUM desenvolupa l’enginyeria i subministra els equips necessaris per instal·lacions de Tractament d’Aire i Eliminació d’Olors en Plantes de RSU amb producció de compost o biometanització.

Àmplies referències internacionals en instal·lacions de fins a 350.000 Tm/any i tractament d’aire de 500.000 m3/h per instal·lació, avalen la nostra trajectòria.

Aquestes instal·lacions, a efectes de tractament, es poden dividir en vàries parts, segons la composició i la concentració de contaminants:

A- Zona Pretractament (Recepció, Classificació i Alimentadors):

Les captacions poden ser puntuals o ambientals, considerant-se aire aspirat de BAIXA CÀRREGA (baix contingut en NH3).

El tractament consisteix en sistemes d’humidificació + biofiltre amb biomedi orgànic.

Si el contingut en contaminants és molt baix, en ocasions aquest corrent d’aire serveix per aportar aire a la zona de fermentació.

B- Zona de Fermentació

La fracció orgànica del pretractament es pot tractar de dues maneres:

B.1. Aeròbicament per produir “compost” amb diferents tecnologies en túnels, trinxeres, assecat solar (assecament de fangs), excavacions.

En aquest cas, les emisions gasoses són considerades d’ALTA CÀRREGA amb presència important de NH3,el que exigeix tractaments previs amb scrubbers àcids, línia d’Humidificació i biofiltre amb biomedi orgànic/inorgànic.

B.2. Digestió anaeròbica, en aquest cas es genera biogàs que s’utilitzarà per produir energia elèctrica. El digest resultant precisa d’una estabilització on una desodorització similar al cas anterior és necessària.

C- Zona de Maduració i Afinament

Per últim, el compost s’estabilitza a la zona de maduració passant posteriorment a l’afinament, on s’elimina la fracció gruixuda final.

Les captacions d’aire solen ser ambientals i considerades de BAIXA CÀRREGA, rebent un tractament similar al pretractament.

Avantatges

  • Optimització de les captacions puntuals i les ambientals (basades en renovacions o en desplaçaments dinàmics de l’aire) per minimitzar el cabal d’aire a tractar.
  • Biofiltres orgànics/inorgànics poden ser oberts/tancats/modulars amb sortida directa a l’atmosfera o canalitzats a la xemeneia.
  • Projectes claus en mà
  • Eficàcies superiors al 99%
  • Automatització i enllaç a xarxa Ethernet
  • Contractes de Manteniment

Tipus de biomèdia utilitzada:

  • Orgànic tipus Biomix
  • Orgànic tipus Escorça de Pi
  • Inorgànic tipus Argila Extesa Estructurada

Més Informació

Faciliteu-nos les vostres dades de contacte i us assessorarem sobre la millor solució per a la vostra sol·licitud

Veure també

  • TecniumCOVID - Tecnium

COVID-19

17 de febrer de 2021|0 Comments

14 d'abril de 2020 Benvolguts clients i socis, us informem que avui i d’acord amb les mesures adoptades pel govern espanyol, la nostra activitat productiva torna a l’habitual, sempre prenent totes les mesures de prevenció [...]