gas treatment technologies

Biogas d’Abocadors i Digestors

L’aprofitament energètic del biogas en motogeneradors, produït en abocadors, depuradores i processos de metanització, ha portat la necessitat d’eliminació de certs compostos perjudicials per aquests motors. Principalment:

 • Sulfhídric (H2S)
  • Causa la degradació dels olis, escurçant la seva vida amb la conseqüent despesa de manteniment
  • Produeix corrossió al motogenerador
 • Siloxans
  • Derivats de la silicona, es descomposen en sílice i posteriorment en silicats
  • Causen abrasió en els caps de les vàlvules i precipitades en la càmera

TECNIUM ha desenvolupat diferents tecnologies que es poden aplicar, atenint criteris de:

 • Límits requerits pels fabricants dels motors
 • Despeses d’explotació assumibles
 • Serveis disponibles en planta

En funció dels paràmetres anteriors les diferents tecnologies són:

Tractament Biològic

El biogàs és tractat en un bioscrubber, sobre un emplenament especial inorgànic, en el qual es genera un biofilm que produirà l’oxidació de l’H2S, en presència d’oxígen i una aportació adequada de nutrients.

Són instal·lacions adequades per concentracions fins a 4000 ppm.

Impliquen inversions elevades però baixos costos d’explotació.

Tractament Químic

En ocasions en que la presència d’H2S sigui alta, és precís utilitzar processos químics d’oxidació / reducció en scrubbers a contracorrent.

Són aplicacions fins a 10.000 ppm i típiques d’abocadors de RSU amb composicions molt variables segons la zona.

Si la concentració és més baixa, un tractament químic alcalí pot ser suficient.

Les despeses d’inversió són baixes, però l’explotació és important pels reactius consumits i generats.

Tractaments d’Absorció

Mitjançant l’utilització de suports de carbó activat adequats, s’aconsegueixen eliminacions d’H2S en concentracions baixes.

Fent un “mix” de carbons es poden eliminar igualment les siloxanes. La saturació del carbó utilitzat, autonomia i la seva posterior regeneració, són condicionants a l’hora de seleccionar aquesta solució.

TECNIUM realitza instal·lacions completes, inclús es zones classificades ATEX, seleccionant la millor tecnologia.

Més Informació

Faciliteu-nos les vostres dades de contacte i us assessorarem sobre la millor solució per a la vostra sol·licitud

Veure també

 • TecniumCOVID - Tecnium

COVID-19

17 de febrer de 2021|0 Comments

14 d'abril de 2020 Benvolguts clients i socis, us informem que avui i d’acord amb les mesures adoptades pel govern espanyol, la nostra activitat productiva torna a l’habitual, sempre prenent totes les mesures de prevenció [...]