DSC00081 1 - Tecnium

Bombes per a Mines d’Urani

L’urani és l’element amb major pes atòmic de la taula periòdica. A la naturalesa es presenta en molt baixes concentracions (molt poques parts per milió) en roques, terres i aigua. Per al seu ús, l’urani ha de ser extret i concentrat a partir dels minerals que el contenen.

El mineral d’urani tradicionalment s’ha obtingut en excavacions a cel obert o subterrànies, si bé la tècnica més utilitzada a l’actualitat és la lixiviació in situ (ISL) o in situ recovery (ISR).

La fase de lixiviació pot ser estàtica o dinàmica. En la tècnica ISL, aquesta forma part directament de l’extracció. La solució resultant PLS ( Pregnant Leach Solution ) té una major o menor presència de sòlids depenent de la tècnica d’obtenció utilitzada i és necessària una etapa de clarificació.

El següent pas consisteix en refinar i purificar l’urani dissolt en el medi aqüós mitjançant resines o disolvents orgànics gràcies a intercanvis iònics. Per últim, es procedeix a l’obtenció de sals d’urani gràcies a la precipitació, generalment, amb amoníac. Previ al seu envasat o comercialització es realitza un procés d’assecament per eliminar humitat donant com a resultat una pols concentrada amb un 80-85 % de U3O8 en pes.

Tecnium és proveïdor habitual de les plantes de producció d’Urani que utilitzen tècniques de lixivació in situ (ILS) i compta amb més de 150 bombes instal·lades en diferents parts del món. En aquesta tecnologia, l’urani és rentat des del lloc on es troba el mineral, mitjançant solucions àcides o alcalines injectades en pous espaiats amb regularitat, i recuperat de la solució lixiviada en una planta en superfície.

Les bombes Tecnium són aplicades, generalment, en casos en que la solució lixiviada està basada en àcid sulfúric i la precipitació es realitza amb peròxid d’hidrogen.

Les aplicacions més habituals de Tecnium en aquest tipus de procés són:

 • Transferència d’H2SOa la planta de procés
 • Alimentació als pous de l’injecció
 • Transferència de solucions barren del procés de lixiviats
 • Transferència de solucions PLS (Pregnant Leach Solution) a l’etapa de filtració
 • Transferència de solucions de resines
 • Bomba de solució del dessorrament (Sand Pond Pump)
 • Alimentació dels espesadors
 • Alimentació de NH4NO3
 • Bomba descàrrega de NH3.
 • Tràfic de solucions residuals àcides
 • Fosses de drenatge de les etapes de filtración
 • Fosses de drenatge de les àrees de intercanvi iònic
 • Fosses de emergència de l’àrea d’ emmagatzement de reactius
 • Fosses de emergència de l’àrea d’el·lucions
 • Fosses de drenatge de l’àrea d’espessadors

Més Informació

Faciliteu-nos les vostres dades de contacte i us assessorarem sobre la millor solució per a la vostra sol·licitud

Veure també

 • TecniumCOVID - Tecnium

COVID-19

17 de febrer de 2021|0 Comments

14 d'abril de 2020 Benvolguts clients i socis, us informem que avui i d’acord amb les mesures adoptades pel govern espanyol, la nostra activitat productiva torna a l’habitual, sempre prenent totes les mesures de prevenció [...]